Nieuws

1 2 >

Vacature jurist / juridisch-administratief medewerker (15-05-2018)

lees verder >

Vacature (toegevoegd) Gerechtsdeurwaarder (15-05-2018)

lees verder >

Verduidelijking vereisten 14-dagen brief (11-04-2017)

Het LOVCK&T (Landelijk overleg vakinhoud civiel, kanton en toezicht) heeft aanbevelingen geformuleerd voor de veertiendagenbrief die door alle gerechten worden aanvaard.

Naar aanleiding van die aanbevelingen werden de formuleringen in onze voorbeeld veertiendagenbrief (zie "downloads/info") enigszins aangepast. Wij adviseren u om de veertiendagenbrief die u gebruikt te controleren en indien nodig aan te passen.

lees verder >

Wijziging postadres

Per 1 januari 2017 vervalt ons postbusadres. Wij verzoeken u vriendelijk om de post - zoveel mogelijk - digitaal te verzenden naar het e-mailadres deurwaarders@vandamme-holland.nl. Indien het digitaal verzenden van post niet mogelijk is dan verzoeken wij u om de post te verzenden naar:

Alvarezlaan 1
4536 BA Terneuzen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

lees verder >

Veranderingen in het huurrecht (26-02-2016)

Op 9 februari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt. Als ook de Eerste Kamer instemt, wordt tijdelijke verhuur van kamers (onzelfstandige woonruimte) voor vijf jaar aan jongeren (tussen 18 en 28 jaar) mogelijk en tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar. De minister wil de wet per 1 juli 2016 in werking laten treden.

lees verder >

Incassobureaus moeten stoppen met conceptdagvaardingen (10-02-2016)

Incassobureaus maken mensen onnodig bang door conceptdagvaardingen te versturen. De Consumentenbond noemt ze nepdagvaardingen en vindt het versturen daarvan "disproportioneel en discutabel".

lees verder >

Politiebonden en minister praten weer: CAO actie opgeschort (05-11-2015)

Maandagochtend drong onze beroepsvereniging bij het ministerie aan op een einde aan de staking. Vervolgens was het volop in het nieuws: de politiebonden en de minister van Veiligheid en Justitie praten weer met elkaar. In dat verband zijn de CAO acties opgeschort. Natuurlijk pretenderen we niet dat onze beroepsvereniging van doorslaggevende invloed is geweest en het is de vraag hoe lang de partijen blijven praten, maar vooralsnog zijn de acties opgeschort. Dat betekent dat de politie heeft toegezegd weer bijstand te zullen verlenen bij ontruimingen.

lees verder >

Digitaal Beslagregister (21-10-2015)

De verordening en het reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders zijn vastgesteld en klaar voor inwerkingtreding per 1 januari 2016. Omdat de verordening in artikel 15 bepaalt dat deze in werking treedt met ingang van de eerste dag van de tweede maand na die van de dag van de bekendmaking door plaatsing in de Staatscourant, wordt daarmee gewacht tot november.

Ondertussen worden in den lande cursussen aangeboden over de werking van het beslagregister en zijn de softwareleveranciers druk bezig om uiterlijk 1 november a.s. de applicaties gereed te hebben.
Met ingang van 1 januari 2016 wordt het beslagregister dus gevuld door de gerechtsdeurwaarders, waarmee we toewerken naar het uiteindelijke doel: voorkomen dat de schuldeiser, in onwetendheid omtrent de beslagpositie van de schuldenaar, proces- en/of executiekosten maakt, althans die kosten zoveel mogelijk te beperken en te bevorderen dat de beslagvrije voet van de schuldenaar op de juiste wijze wordt vastgesteld en toegepast.

Het doet ons genoegen u te melden dat onze applicaties gereed zijn en dat wij al zijn aangevangen met het inschrijven van beslagen in het digitaal beslagregister!

lees verder >

Politie mag actie voeren door staken begeleiding gerechtsdeurwaarders (03-09-2015)

De Haagse voorzieningenrechter heeft de vordering van de Staat en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) om de uitbreiding van de lopende collectieve actie “Geen spoed, geen politie” met het stopzetten van de bijstand aan gerechtsdeurwaarders te verbieden afgewezen.

lees verder >

Nieuwsbericht halfjaarlijkse rapportage voor opdrachtgevers (27-08-2015)

Gelukkig incasseren wij de vorderingen van onze opdrachtgevers in veel gevallen op een zeer korte termijn. Daarbij zijn de lijntjes tussen ons en onze opdrachtgevers kort.

In bepaalde gevallen kan het zo zijn dat er op enig moment weinig mogelijkheden zijn om een vordering te incasseren. Vaak wordt het dossier dan enige tijd aangehouden om op een later moment de
(verhaals-)mogelijkheden te onderzoeken. Om onze opdrachtgevers in die gevallen toch met enige regelmaat van de stand van zaken op de hoogte te stellen, verzenden wij sinds kort iedere zes maanden een rapportage per e-mail.

Heeft u een rapportage ontvangen maar heeft u daaraan geen behoefte omdat u bijvoorbeeld uw dossiers online volgt, geef dit dan aan ons door; wij zullen er dan voor zorgen dat u geen rapportage meer ontvangt.

Ontvangt u nog geen halfjaarlijkse rapportage, bijvoorbeeld omdat wij uw e-mailadres nog niet in ons systeem hebben, neemt u dan gerust contact met ons op; wij zullen e.e.a. dan aanpassen.

Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders

lees verder >

1 2 >