Nieuws

1 2 3 >

Algemene Voorwaarden (01-08-2019)

Per 1 augustus 2019 zijn nieuwe algemene voorwaarden van toepassing. Die voorwaarden zijn te raadplegen onder "downloads".

lees verder >

Positief toetsingsverslag! (18-09-2018)

Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders heeft wederom de zware toetsing met betrekking tot de normen voor kwaliteit van de KBvG goed doorstaan! Voor kwaliteit moet u bij Van Damme c.s. Gerechtsdeurwaarders zijn!

lees verder >

UPDATE 18-09-2018! Politiestaking kan gevolgen hebben voor geplande ontruimingen

UPDATE! Er is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen de politiebonden en de minister. Het resultaat moet nog worden vastgelegd in een definitief akkoord maar er wordt weer terug bijstand verleend aan gerechtsdeurwaarders. De gerechtsdeurwaarder heeft de politie onder andere nodig bij woningontruimingen. Die kunnen vanaf nu dus weer doorgaan!

lees verder >

Vacature jurist / juridisch-administratief medewerker (15-05-2018)

lees verder >

Vacature (toegevoegd) Gerechtsdeurwaarder (15-05-2018)

lees verder >

Verduidelijking vereisten 14-dagen brief (11-04-2017)

Het LOVCK&T (Landelijk overleg vakinhoud civiel, kanton en toezicht) heeft aanbevelingen geformuleerd voor de veertiendagenbrief die door alle gerechten worden aanvaard.

Naar aanleiding van die aanbevelingen werden de formuleringen in onze voorbeeld veertiendagenbrief (zie "downloads/info") enigszins aangepast. Wij adviseren u om de veertiendagenbrief die u gebruikt te controleren en indien nodig aan te passen.

lees verder >

Wijziging postadres

Per 1 januari 2017 vervalt ons postbusadres. Wij verzoeken u vriendelijk om de post - zoveel mogelijk - digitaal te verzenden naar het e-mailadres deurwaarders@vandamme-holland.nl. Indien het digitaal verzenden van post niet mogelijk is dan verzoeken wij u om de post te verzenden naar:

Alvarezlaan 1
4536 BA Terneuzen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

lees verder >

Veranderingen in het huurrecht (26-02-2016)

Op 9 februari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt. Als ook de Eerste Kamer instemt, wordt tijdelijke verhuur van kamers (onzelfstandige woonruimte) voor vijf jaar aan jongeren (tussen 18 en 28 jaar) mogelijk en tijdelijke verhuur van zelfstandige woonruimte voor maximaal twee jaar. De minister wil de wet per 1 juli 2016 in werking laten treden.

lees verder >

Incassobureaus moeten stoppen met conceptdagvaardingen (10-02-2016)

Incassobureaus maken mensen onnodig bang door conceptdagvaardingen te versturen. De Consumentenbond noemt ze nepdagvaardingen en vindt het versturen daarvan "disproportioneel en discutabel".

lees verder >

Politiebonden en minister praten weer: CAO actie opgeschort (05-11-2015)

Maandagochtend drong onze beroepsvereniging bij het ministerie aan op een einde aan de staking. Vervolgens was het volop in het nieuws: de politiebonden en de minister van Veiligheid en Justitie praten weer met elkaar. In dat verband zijn de CAO acties opgeschort. Natuurlijk pretenderen we niet dat onze beroepsvereniging van doorslaggevende invloed is geweest en het is de vraag hoe lang de partijen blijven praten, maar vooralsnog zijn de acties opgeschort. Dat betekent dat de politie heeft toegezegd weer bijstand te zullen verlenen bij ontruimingen.

lees verder >

1 2 3 >